PTA als portfolio (deel 2)


23 januari 2019

In het eerste deel van dit artikel pleitten we voor het gebruik binnen het PTA van een portfolio in plaats van een examendossier als middel om LO in bovenbouw vo af te sluiten. In deel 2 gaan we in op eisen die je aan zo'n portfolio kunt stellen, gaan we in op de relatie portfolio/verzamellijst en geven we een voorbeeld van een verzammellijst, horend bij het portfolio. Net als in deel 1 omlijsten we dat met instrumenten die te gebruiken zijn binnen het portfolio.??


Jaar van uitgave: 2002

Houthoff, D., Mooi, C., Mossel, G. van & Brouwer, B. (2002). PTA als portfolio (deel 2). Lichamelijke Opvoeding, 90 (6), 269-272.


toon meer