Didactische handreiking bij de periodisering van Klassieke Talen


14 februari 2019

Dit is een handreiking voor schoolleiders, docenten en lerarenopleiders Klassieke Talen die (gaan) werken met periodisering, waarbij zowel de kansen als de valkuilen van periodisering aan de orde komen. Het document bevat rekenmodellen voor de urenverdeling in de verschillende periodes.


Jaar van uitgave: 2007

Goris, M., & Tromp, T. (2007). Didactische handreiking bij de periodisering van Klassieke Talen. Enschede: SLO.