Oudheid.nl


16 juli 2019

Deze website van de Vereniging van Classici Nederland is bedoeld voor iedereen met een algemene belangstelling voor de klassieke oudheid. Hij geeft informatie over de vakvereniging en wijst op links naar voor het vak relevante websites. Ook is op de website informatie te vinden over het Grieks en Latijn en over de klassieke cultuur. Leerlingen en docenten vinden er bovendien suggesties en materiaal voor het maken van een werkstuk.


VCN. (z.j.). Oudheid.nl. Geraadpleegd op 17 oktober 2013.