Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. Rapport van de Werkgroep Gouden Standaard


17 juli 2019

Het rapport beschrijft alle aspecten binnen een school die van belang zijn bij de ontwikkeling van beleid gericht op verbetering van de brede gymnasiale vorming van de gymnasiumleerlingen. De ontwikkeling van een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding is een van de adviezen uit het Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke talen (2010) en beoogt aldus een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het gymnasiale onderwijs. Het rapport helpt alle geledingen binnen een school om een gezamenlijke koers te bepalen en de uitgezette ontwikkelingen te monitoren. Meer handreikingen om beleid in het kader van de Gouden Standaard te ontwikkelen zijn te vinden op www.bgv.aob.nl


Jaar van uitgave: 2014

Kits, K., Luger, S., Neven, H., Simons, M., & Zijlstra, P. (2014). Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard.