Competentiegericht leren in kunst en cultuur. De rol van beoordeling


14 februari 2019

Deze publicatie is bedoeld voor (vak) leerkrachten in het basisonderwijs, docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders. Zij behandelt de vraag van vo-scholen hoe er recht gedaan kan worden aan de inspanningen van leerlingen bij competentiegericht onderwijs. Bij competentiegericht onderwijs bestaat het leerproces uit betekenisvolle opdrachten waarin leerlingen kennis, houding en vaardigheden dienen te combineren. De publicatie bevat informatie over competentiegericht onderwijs, voorbeelden van analytische beoordelingsschalen en veel praktijkervaringen.


Jaar van uitgave: 2004

Lanschot Hubrecht, V. van, & Rass, A. (2004). Competentiegericht leren in kunst en cultuur. De rol van beoordeling. Enschede: SLO.