Uitwerking leerlijn CKV 3 Dans


14 mei 2020

Deze publicatie is relevant voor docenten kunst in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De leerlijn CKV 3 Dans geeft een overzicht van lesstofopbouw voor de laatste twee jaren voor het eindexamen dans op havo/vwo niveau. In deze publicatie worden concrete voorbeelden van mogelijke uitwerkingen en toepassingen in de les gegeven. Het lesmateriaal is in de eigen lespraktijk van de auteurs ontwikkeld en met succes toegepast om leerlingen voor te bereiden op het eindexamen dans.


Jaar van uitgave: 2007

Breukelen, W. van, Breuring, M., Heijdanus-de Boer, E., & Schuurmans, L. (2007). Uitwerking leerlijn CKV 3 Dans. Enschede: SLO.