Kunstkansen voor vmbo-leerlingen. Verkennen en versterken van eigen mogelijkheden


14 februari 2019

Deze publicatie is een hulpmiddel voor kunstvakdocenten in het vmbo die leerlingen bewust willen maken van hun kansen in de culturele industrie. Het hart van de publicatie bestaat uit de Kanskaarten voor kunst die voor de disciplines Dans, Drama, Muziek en Beeldende Kunst & Vormgeving zijn ontwikkeld. Iedere kaart bevat twaalf vaardigheden. De eerste tien zijn specifiek zijn voor de kunstdiscipline en worden door de hbo-opleidingen dikwijls als selectiecriteria gehanteerd. Naast een handleiding voor docenten is er lesmateriaal waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen.


Jaar van uitgave: 2008

Lanschot Hubrecht, V. van, & Tuinen, S. van. (2008). Kunstkansen voor vmbo-leerlingenVerkennen en versterken van eigen mogelijkheden. Enschede: SLO.