De Theaterklas Enschede. Een leerplan over de Theateropleiding van het Stedelijk Lyceum Kottenpark i.s.m. Concordia, Kunst en Cultuur


23 januari 2019

Deze publicatie is interessant voor vo-scholen die zich oriënteren op een profilering als cultuurschool. Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, culturele instelling Concordia en SLO (alle te Enschede) hebben samengewerkt aan het ontwikkelen en expliciteren van het leerplan voor de Theateropleiding. Het Stedelijk Lyceum Kottenpark profileert zich als cultuurprofielschool en heeft, in samenwerking met Concordia, in 2002, een Theateropleiding opgericht. De ‘Theaterklas Enschede' is een voorbeeld van hoe een school, samen met een culturele instelling, invulling kan geven aan het differentieel deel van het onderwijsprogramma.


Jaar van uitgave: 2005

Aitink, J., Bemmel, H. van, Huis in 't Veld, M., & Rass, A. (2005). De Theaterklas Enschede. Een leerplan over de Theateropleiding van het Stedelijk Lyceum Kottenpark i.s.m. Concordia, Kunst en Cultuur. Enschede: SLO.