De canon in de onderbouw VO. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken


23 januari 2019

Deze publicatie is bestemd voor degenen die een beeld willen krijgen van de verschillende canonvensters en hoe de canonvensters zich verhouden tot de diverse vakken (en leerplannen) in de onderbouw. Primaire doelgroep zijn auteurs en uitgevers, toetsontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en opleiders, maar ook docenten. Het leerplankundige instrument laat zien waar en hoe de canon van Nederland een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Auteurs en toetsenontwikkelaars kunnen het instrument gebruiken om concretere uitwerkingen (lesmaterialen, toetsen, cursussen) bij de canon te maken. Daarnaast kunnen docenten het gebruiken als checklist bij hun methode. Deze publicatie is het vervolg op 'De canon in het primair onderwijs'.


Jaar van uitgave: 2009

Boer, M. de, Kaap, A. van der, Oorschot, F., Paus, H., Rozen, I., & Tuinen, S. van. (2009). De canon in de onderbouw VO. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken. Enschede: SLO.