Overzicht van mogelijke programmavarianten kunstonderwijs in bb en kb


23 januari 2019

Dit document is van belang voor kunstvakdocenten in de bovenbouw van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het schema is het resultaat van een verkenning met scholen naar de mogelijkheden om naast het verplichte vak ckv meer te doen aan kunstonderwijs. Dit heeft geleid tot vier varianten: versterking van reguliere kunsturen; keuzemodules; integratie met het beroepsgerichte programma en kunstonderwijs naast het reguliere programma (talentontwikkeling). De varianten dienen ter inspiratie voor andere scholen.


SLO. (z.j.). Overzicht van mogelijke programmavarianten kunstonderwijs in bb en kb. Enschede: SLO.