Muziekstrategie, Orthopedagogische Muziekbeoefening


23 januari 2019
Dit boek richt zich op orthopedagogische muziekbeoefening in het speciaal basisonderwijs, maar kan ook gebruikt worden in het primair onderwijs of het speciale onderwijs. Het is bedoeld voor studenten, muziekdocenten in het sbo en voor muziek(ped)agogen in de jeugdzorg.
Deze orthopedagogische muziekbeoefening staat voor een bepaalde manier van handelen binnen een muziekeducatieve en pedagogische situatie. Naast muziek als doel wordt de muziek ook als middel ingezet.
Het boek behandelt problemen in de sensomotorische, de cognitieve, de affectieve en de conatieve ontwikkeling van een kind en beschrijft hoe je met behulp van muziek deze problemen kunt behandelen.
Het boek bevat onder andere een begeleidingsplan, een CD met observatiemiddelen, kijkwijzers en vragenlijsten.

Jaar van uitgave: 2005
ISBN: 90-9019413-4

Rutte, M., & Stuijts, M. (2005). Muziekstrategie: Orthopedagogische Muziekbeoefening. Maastricht: Conservatorium Maastricht.


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden