MOCCA Cultuureducatie in het speciaal onderwijs


23 januari 2019
In deze gids van MOCCA, het Amsterdams expertisenetwerk voor cultuureducatie, staan portretten van de Amsterdamse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. de gids is bedoeld voor leerkrachtren, kunstvakdocenten en medewerkers van culturele instellingen. De geportretteerde scholen zijn in het bijzonder actief op het gebied van kunst en cultuur. Ze maken daarbij gebruik van eigen vakdocenten of van professionele externen. Elke school geeft daarbij een aantal tips voor het geven van cultuureducatie aan leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Jaar van uitgave: 2012

McGrath, C. (2012). MOCCA Cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Amsterdam: MOCCA.