De canon in de onderbouw vo


23 januari 2019

Deze publicatie is relevant voor docenten geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie in de onderbouw, leerplanontwikkelaars en materiaalontwikkelaars. Zij is een leerplankundig instrument dat inzichtelijk maakt waar de canon een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Het instrument kan gebruikt worden om concretere uitwerkingen, materialen, toetsen, en cursussen bij de canon te maken en/of te geven. Daarnaast kan het door leraren worden gebruikt, bijvoorbeeld als checklist voor de gebruikte methode.


Jaar van uitgave: 2009

Boer, M. de, Kaap, A. van der, Oorschot, F., Paus, H., Rozen, I., & Tuinen, S. van. (2009). De canon in de onderbouw VO. Enschede: SLO.