Lesmateriaal om het schoolexamen nader vorm te geven. Management & Organisatie


18 februari 2019
contact: Anton Bakker

Deze handreiking is relevant voor docenten m&o en is ontwikkeld naar aanleiding van een veldaanvraag bij SLO, ingediend door de VECON. Zij is bedoeld om te gebruiken in de lessen m&o nadat het vak vanaf 2007 meer lesuren toegeschreven heeft gekregen. Dit voorbeeldmateriaal heeft zowel een theoretische als een praktische invalshoek. Enerzijds geeft dit docenten een theoretisch kader om de nieuwe onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld managementstijlen te plaatsen. Anderzijds geeft dit materiaal concrete lesvoorbeelden. Het doel is dus tweeledig. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit materiaal niet de functie heeft van een lesboek. Dat is per definitie de ruimte die uitgevers moeten opvullen en waarvoor dit materiaal het uitgangspunt zou kunnen zijn. Het zal de lezer zijn opgevallen dat er een cd-rom is bijgevoegd met daarop de lesvoorbeelden in Word. Deze cd-rom is bedoeld om docenten in staat te stellen, daar waar gewenst, een eigen invulling te geven aan dit materiaal en onderwerpen vanuit een andere invalshoeken te benaderen. Dit materiaal is immers een handreiking. Tevens wordt het makkelijker om materiaal uit te printen en zo in de lessen te gebruiken.


Jaar van uitgave: 2005

Welp, E., Arkel, C. van, & Locatelli, I. (2005). Lesmateriaal om het schoolexamen nader vorm te geven. Management & Organisatie. Enschede: SLO.


toon meer