Lesmateriaal niet commerciële organisaties. Hernieuwde mogelijkheden voor het vak M&O


18 februari 2019
contact: Anton Bakker

Deze lesbrief is van belang voor docenten m&o in de bovenbouw vo. Het is het eindresultaat van de VECON veldaanvraag 2007 en laat aan de hand van concreet lesmateriaal zien wat de mogelijkheden zijn van nieuwe examenonderdelen (n.a.v. de herzieningsoperatie 2007) bij het vak management en organisatie. Het betreft met name onderdelen die betrekking hebben op de verschillende rechtsvormen, statutaire bepalingen en financiële verslaggeving in relatie tot de rechtsvorm de stichting en de vereniging. Maar aangezien deze insteek ook betrekkelijk nieuw is voor de rechtsvorm Vennootschap onder Firma (V.O.F), is ook de V.O.F. opgenomen in dit voorbeeldmateriaal. Deze "lesbrief" bestaat uit vier hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken bespreken een aantal lesvoorbeelden inzake de vereniging, de stichting en de vennootschap onder firma. Dit materiaal kan naast bestaande methodes worden ingezet om leerlingen voor te bereiden op een aantal "nieuwe" onderdelen in het examenprogramma (bijvoorbeeld de statuten). Elk hoofdstuk start met een korte introductie. Vervolgens komen een aantal lesvoorbeelden aan de orde. Tussen de verschillende opdrachten staan in kaders opmerkingen die voor de docent zijn bedoeld. Soms zijn dit aanwijzingen of aanbevelingen. Indien dit materiaal in de les wordt gebruikt, is het aan te raden deze opmerkingen te verwijderen. Dit biedt mogelijkheden om eigen accenten aan te brengen in het lesmateriaal. Na de opdrachten worden in elk hoofdstuk de gebruikte bronnen gepresenteerd en afsluitend de antwoorden op de vragen. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 een aantal literatuursuggesties gedaan.


Jaar van uitgave: 2008

Welp, E. (2008). Lesmateriaal niet commerciële organisaties. Hernieuwde mogelijkheden voor het vak M&O. Enschede: SLO.


toon meer