Het geschiedeniscurriculum in Australië


23 januari 2019

Deze website is interessant voor docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Zij bevat een uitgebreid overzicht van het nationale geschiedeniscurriculum in Australië. Van het Foundation Year tot Year 10 worden de kernonderzoeksvragen, inhoudsbeschrijvingen (historische kennis en begrip & historische vaardigheden), vereisten en enkele voorbeeldportofolio's aangeboden. Het Australische geschiedeniscurriculum is gebaseerd op een benadering waarbij de geschiedenis van Australië in de context van de wereldgeschiedenis wordt geplaatst. Begrip van de wereldgeschiedenis vergroot de waardering van de scholieren voor de geschiedenis van Australië.


Jaar van uitgave: 2013

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. (2013). Het geschiedeniscurriculum in Australië.


toon meer

Leerplankundig thema