Kennisbasis docent geschiedenis Bachelor


23 januari 2019
In de kennisbasis van de bacheloropleiding voor docent geschiedenis is de theoretische en methodische kennis van het vak vastgelegd. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee wetenschappelijke domeinen, te weten het domein van het vak en de kennis die beschikbaar is over leren en onderwijzen.
Die twee pijlers vormen samen het fundament onder de beroepskennis. Om startbekwaam te worden heeft de leraar een basis van deze kennis nodig. Deze zgn. Kennisbasis omschrijft hiertoe de
1) de kennis en de vaardigheden die een leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs;
2) een kennisbank: het dynamische systeem waarmee de lerarenopleidingen relevante kennis voor leraren toegankelijk maken en
3) kennistoetsen: het dynamische instrumentarium waarmee leraren in opleiding kunnen nagaan of zij de kennisbasis voldoende beheersen.

De kennisbasis geschiedenis omvat de volgende domeinen: conceptuele principes van het vak; vakdidactiek; historisch redeneren en tijdvakken. De kennisbases zijn verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-bacheloropleidingen.

HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2009/2012). Kennisbasis docent geschiedenis bachelor. Delft: HBO-Raad. Geraadpleegd op 16 juli 2014, van http://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb_geschiedenis_bachelor.pdf (pdf, 2.6 MB)


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden