Aardrijkskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld. Advies Kennisbasis


22 juli 2019

Dit rapport is relevant voor (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars. Het betreft de kennisbasis in de categorieën Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. De kennisbases in de categorieën Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie wijken af van die van andere onderwerpen omdat ze zijn opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping. En daarmee ook voor individuele profilering van zowel student als opleiding.


Jaar van uitgave: 2012

Commissie Kennisbasis Pabo. (2012). Aardrijkskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld. Advies Kennisbasis. Delft: HBO-Raad.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden