Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken


23 januari 2019
contact: Han Noordink

Deze publicatie is interessant voor docenten maatschappijvakken, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. De auteur analyseert hoe invulling wordt gegeven aan burgerschapsvorming bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. In deze publicatie wordt nagegaan met welke opdrachten tot burgerschapsvorming de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer ooit in het leven zijn geroepen en hoe zij aan die opdracht hernieuwd invulling kunnen geven. Op basis van wat uit empirisch onderzoek bekend is wordt duidelijk gemaakt of en hoe onderwijs al dan niet invloed kan hebben op de ontwikkeling van burgerschap. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden worden ten slotte handen en voeten gegeven aan de behandeling van burgerschap vanuit de maatschappijvakken.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-94-90147-10-5

Wilschut, A., Hoek, B. van der, Keissen, H., Nieuwelink, H., & Pauw, I. (2012). Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.