Maatschappijleer II vmbo. Syllabus centraal examen 2015


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is van belang voor docenten maatschappijleer vmbo, leerplan- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. De syllabus van het centraal examen maatschappijleer II voor het betreffende jaar is te vinden op de website examenblad.nl. De syllabus bevat de specificaties van het examenprogramma.


Jaar van uitgave: 2013

College voor Examens. (2013). Maatschappijleer II vmbo. Syllabus centraal examen 2015. Utrecht: CvE.