Maatschappijleer hoofdzaak. Een sociaal-wetenschappelijk denkkader voor politieke oordeelsvorming


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is relevant voor docenten maatschappijleer, lerarenopleiders en leerplanontwikkelaars. In deze bundel artikelen worden de vakdidactiek maatschappijleer en de koppeling met sociaalwetenschappelijke theorieën en vaardigheden verder uitgewerkt. Er wordt een wetenschappelijk denkkader geschetst om op een gestructureerde wijze politieke problemen te categoriseren en te analyseren voor maatschappijleer. Onder andere de volgende volgende vraagstukken komen aan de orde: op welke wijze kan een leraar maatschappijleer leerlingen kritisch leren denken over politieke problemen? Welke hogere denkvaardigheden kunnen bij leerlingen een attitude van kritisch denken bewerkstelligen? En waarin onderscheidt maatschappijleer zich van de opdracht aan het onderwijs voor burgerschap? Hoe verhouden maatschappijleer en burgerschap zich eigenlijk tot elkaar? Wat zijn de essenties van maatschappijleer? Het doel van de bundel is een bijdrage te leveren aan de vakdidactische ontwikkeling van maatschapijleer.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-94-90147-00-6

Jeliazkova, M., Hoppe, R., Ruijs, G., Hoek, B. van der, & Olgers, T. (2012). Maatschappijleer hoofdzaak. Een sociaal-wetenschappelijk denkkader voor politieke oordeelsvorming. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.