Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen


18 februari 2019
contact: Anton Bakker

Dit document (opdrachtgever: OCW) is van belang voor leraren in het basisonderwijs, leerplan- en materiaalontwikkelaars, beleidsmakers en schoolleiders. Het bevat de doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen die kinderen idealiter voor aanvang van groep 1 en eind groep 2, respectievelijk, bereikt moeten hebben. Het gaat om de domeinen zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit, ontwikkeling van zelfstandigheid, sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid en werkhouding en concentratie. Met deze doelen kunnen peuterleidsters en leerkrachten zien wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3.


Jaar van uitgave: 2011
Linde-Meijerink, G. van der. (2011). Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 4 september 2013, van
http://www.slo.nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel__doelen_20aanvang_20groep_201_20en_20eind_20groep_202.pdf/