Maatschappelijk verantwoord: Instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is relevant voor schoolleiders en docenten maatschappijvakken. Het instrument is een hulpmiddel bij het bepalen in hoeverre een school de diverse mogelijkheden om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren werkelijk benut. De gebruiker kan bepalen in hoeverre een onderdeel van het schoolbeleid volgens de eigen maatstaven als voldoende wordt beoordeeld, ofwel dit punt voor verbetering van vatbaar is. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten die samenhangen met burgerschap. Het is raadzaam om bij het doornemen de schoolgids en/of website en schoolbeleidsplannen bij de hand te hebben. Ten slotte richt het instrument zich zowel op visievorming, kenmerken van de schoolkentext en op de mogelijkheden van de school om visie te vertalen naar een planmatig aanbod.


Jaar van uitgave: 2009

Bron, J. (2009). Maatschappelijk verantwoord: Instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie. Enschede: SLO.