De basisschool als oefenplaats voor burgerschap: een leerlijn debatteren


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Zij is een verkenning van de relatie tussen burgerschap en debat, en de mogelijkheden daarvan in het basisonderwijs. De introductie van debat in het primair onderwijs is aan te moedigen omdat het de drie verschillende begrippen – democratie, participatie en identiteit - die fundamenteel zijn voor Nederland als pluriforme, democratische samenleving effectief en doelgericht aan de man brengt. De publicatie kan gebruikt worden als handleiding voor leerkrachten die het debat willen introduceren in hun klas, of als richtlijn voor schoolleiders die via debatteren aan de wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan 'actief burgerschap en sociale integratie' willen voldoen. Zij bevat leerdoelen en bouwstenen voor leren debatteren. Bijbehorend lesmateriaal kan elders worden besteld (www.debatbureau.nl).


Jaar van uitgave: 2010

Bron, J., Langberg, M. & Bloemberg, F. (2010). De basisschool als oefenplaats voor burgerschap: een leerlijn debatteren. Enschede: SLO.