Leren omgaan met culturele diversiteit: Aandachtspunten voor een kansrijke aanpak


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Dit onderzoeksrapport is bedoeld voor beleidsmakers, leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het doel van dit onderzoek is verder inzicht te krijgen in kenmerkende elementen en aandachtspunten van een kansrijke aanpak voor het aan de orde stellen van cultuurverschillen in het onderwijs. Het onderzoek bouwt voort op en sluit aan bij eerder onderzoek van SLO naar omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs. Er worden uiteindelijk enkele aanbevelingen gedaan: het kader met richtlijnen 'diversiteit' aanpassen en de onderdelen 'onderwijsinhouden' en 'onderwijsactiviteiten' zo aanscherpen dat scholen een onderwijsaanbod vorm kunnen geven aan de hand van de aandachtspunten; onderzoeken of het kader met de richtlijnen scholen in de praktijk een kansrijke aanpak biedt om inhoud en vorm te geven aan het leren omgaan met verschillen; onderzoeken of een onderwijsaanbod rond geestelijke stromingen aanknopingspunten geeft voor het leren omgaan met de 'diepere lagen' van culturele diversiteit; leermiddelenanalyse diversiteit aan de hand van richtlijnen en onderzoeken hoe scholen ervaringen van leerlingen met het omgaan met diversiteit in kaart kunnen brengen en reflectie op deze ervaringen kunnen stimuleren.


Jaar van uitgave: 2009

Thijs, A., Langberg, M., & Berlet, I. (2009). Leren omgaan met culturele diversiteit: Aandachtspunten voor een kansrijke aanpak. Enschede: SLO.