Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Dit boek is interessant voor beleidsmakers, schoolleiders, docenten en leerplanontwikkelaars. In het boek is de balans opgemaakt van vier jaar Alliantie Scholenpanels Burgerschap, die activiteiten ontwikkelt en evalueert op het terrein van burgerschapsvorming op scholen sinds de wettelijke invoering ervan in 2006. Het boek gaat in op de vraag wat scholen jongeren aan burgerschap willen leren, welk beleid ze daartoe ontwikkelen, welke pedagogisch-didactische strategieën ze hanteren en wat in de praktijk effectief is gebleken. Belangrijk is dat scholen een grote mate van vrijheid hebben in de invulling van burgerschap. De burgerschapsactiviteiten van een school zijn daardoor minder zichtbaar, met als mogelijk gevolg een vertraging van een brede invoering van deze educatie in het onderwijs. Aan de hand van de bevindingen concluderen de auteurs dan ook dat de resultaten - zowel in het primair als voortgezet onderwijs - verbeterd kunnen worden. Onder andere door scholen een gemeenschappelijk kerncurriculum voor burgerschapsvorming en aansprekende praktijkvoorbeelden te bieden. En door meer evaluatie-instrumenten te ontwikkelen en scholen tijd te gunnen voor de invoering van burgerschap.


Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 978-90-441-2702-7

Peschar, J., Hooghoff, H., Dijkstra, A., & Dam, G. ten. (red.). (2010). Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Apeldoorn/Antwerpen: Garant.