Geschiedenis op school, 2dln


23 januari 2019

Dit handboek is interessant voor leraren geschiedenis en curriculumontwikkelaars. Het is een invloedrijk handboek voor het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs uit het begin van de jaren tachtig.


Jaar van uitgave: 1982

Dalhuisen, L.G., Toebes, J.G., & Verhagen, D.H. (ed). (1982). Geschiedenis op school, 2dln. Groningen: Wolters-Noordhoff.