Terugblik op een halve eeuw vakdidactiek


23 januari 2019
contact: Anton Bakker
Artikel over de geschiedenis van de vakdidactiek in Nederland.
Vooral door activiteiten van de VGN kwam de vakdidactiek geschiedenis goed op gang. De auteur maakte die periode eerst als beginnend leraar en later ook als vakdidacticus mee. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de VGN beschreef hij de vakdidactische ontwikkelingen in die halve eeuw. Activiteiten van de VGN, van de vakdidactici, van verschillende stromingen onder de historici en de invloed van de overheid krijgen aandacht.

Jaar van uitgave: 2008

Dalhuisen, L. (2008). Terugblik op een halve eeuw vakdidactiek. Kleio, 2008, (7). Geraadpleegd op 24 juli 2014, van http://www.geschiedenisindeklas.com/download.php?file=cGRmL2dlc2NoaWVkZW5pc192YW5fc2Nob29sYm9la2VuL3RlcnVnYmxpay5oYWx2ZS5lZXV3Li5wZGY=