The College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards: Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics, Economics, Geography, and History


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Een Amerikaans kader met standaarden voor onderwijs in de mens- en maatschappijvakken dat is toegesneden op de eisen die de 21e eeuw aan burgers worden gesteld. Deze standaarden voor de vakken economie, geschiedenis en aardrijkskunde worden beschreven vanuit drie perspectieven: school, loopbaan en burgerschap.


Jaar van uitgave: 2013

National Council for the Social Studies (NCSS). (2013). The College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards: Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics, Economics, Geography, and History. Silver Spring, MD: NCSS. Geraadpleegd van http://www.socialstudies.org/c3