Samenvattend eindrapport onderzoek invoering nieuw ce geschiedenis


23 januari 2019

In 2014 (op beperkte schaal) en in 2015 (voor het eerst op alle scholen) werd het nieuwe centraal examen geschiedenis voor havo en vwo afgenomen. Dit rapport is een samenvatting van een onderzoek onder docenten en leerlingen naar de implementatie van dit nieuwe examen. De opbrengsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om na te gaan of er behoefte is aan klein of groot onderhoud van het examenprogramma en wat de aard daarvan zou moeten zijn.


Jaar van uitgave: 2016

Kaap, A. van der & Folmer, E. (2016). Monitoring van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis havo/vwo: samenvattend eindrapport. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden