De concept-contextbenadering in het primair onderwijs. Deel II. Voorbeeldlesmateriaal voor natuur en techniek


23 januari 2019

Deze twee lessenseries zijn bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs. Het betreft de uitwerking van de concept-contextbenadering in twee series: 'Planten om mij heen', waarin biologieconcepten centraal staan, en 'Wat hoor, zie en voel ik?', waarin natuurkundeconcepten centraal staan. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op de concept-contextbenadering en op de doelen, de inhoud en de opzet van het lesmateriaal. In beide lessenreeksen is een stramien aangehouden, waarbij de keuze van de context en het aangrijpingspunt binnen de lessen zichtbaar zijn. Er is waar mogelijk geprobeerd in de verdiepingsfase aan het einde van de les de concepten ook vanuit andere contexten te benaderen, om leerlingen een breder beeld te geven van het concept. In interactie met de leerlingen verbreedt en verdiept de leraar in die fase van de les de concepten die aan de orde zijn geweest naar, of vanuit, een andere context. Per bouw zijn twee lessen uitgewerkt. Bij elke les zijn contexten, activiteiten, denk- en werkwijzen opgenomen, naast lesdoelen, lesorganisatie, voorbereiding en achtergrondinformatie voor de leraar.


Jaar van uitgave: 2009

Graft, M. van. (2009). De concept-contextbenadering in het primair onderwijs. Deel II. Voorbeeldlesmateriaal voor natuur en techniek. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden