Beyond 2000: Science education for the future


22 juli 2019
contact: Ange Taminiau

Dit rapport is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het behandelt vier kernvragen met betrekking tot de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs: wat zijn de successen en de knelpunten van het wetenschappelijk onderwijs tot nu toe; aan wat voor wetenschappelijk onderwijs hebben jongeren behoefte; wat is de inhoud en structuur van een geschikt model voor het wetenschapscurriculum voor alle jongeren en welke problemen en kwesties komen aan bod bij de implementatie van een dergelijk curriculum, en hoe kunnen deze behandeld worden? Dit rapport stelt dat een verplicht wetenschapscurriculum ontwikkeld moet worden om de 'wetenschappelijke geletterdheid' van toekomstige burgers te garanderen. Ook wordt aanbevolen een aparte, parallelle cursus te ontwikkelen voor leerlingen die een toekomst binnen de wetenschap nastreven. De auteurs doen tien aanbevelingen over wetenschappelijk onderwijs die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling ervan in de daarop volgende jaren, in Engeland, maar zeker ook in Nederland.


Jaar van uitgave: 1998

Millar, R., & Osborne, J. (1998). Beyond 2000: Science education for the future. London, England: King’s College London.