Genetica in beweging


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Dit boek is handig voor docenten natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het beschrijft in vogelvlucht de geschiedenis van de genetica. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de genetica, de nieuwe technieken en veranderingen van genetica in de havo- en vwo-eindexamenprogramma's per 2013. Bij het boek hoort een website, www.nvon.nl/genetica. Hier is onder andere leerlingenmateriaal te vinden, alsook achtergrondinformatie, links en bronnen.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-90-8797-008-6

Domis-Hoos, M., Kapteijn, M., & Boerwinkel, D.J. (2012). Genetica in beweging. Utrecht: NVON.