Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA, Gedrag en Infecties onder de loep


23 januari 2019

Dit boek is bestemd voor leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs. Het bevat de uitwerking van onderzoeksprojecten die tot doel hebben wetenschappelijke kennis op stimulerende wijze te introduceren in het basisonderwijs. Het boek biedt inspiratie en en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. De inhoud is afgeleid van bekroond onderzoek aan de Radboud Universiteit. Het boek bevat achtergrondinformatie over onderzoekend leren en over de inhoud van de thema's met foto's en filmpjes. De onderwerpen 'uniek door foutjes in je DNA', 'gedragscontrole en hersenen' en 'weg met infecties' staan centraal. Er is een begeleidende website waarop filmpjes, documenten (werkbladen, PowerPointpresentaties en documenten met achtergrondinformatie), links omgezet in hyperlinks en de poster 'De stappen van onderzoekend leren' te vinden zijn.


Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 978-90-818461-0-3

Peeters, M., Meijer, W., & Verhoeff, R. (2013). Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA, Gedrag en Infecties onder de loep. Nijmegen: Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen.