Verschillen tussen traditioneel en op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs: een vergelijkend casestudy onderzoek


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

Dit onderzoeksverslag is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het betreft een casestudyonderzoek naar gebruik van CVBO-modules tijdens de pilotfase van de vakvernieuwing. Klassen die werken met Biologie voor Jou worden vergeleken met klassen die werken met modules van de BOS-scholen. Er wordt gekeken naar de klassenpraktijk. Tevens zijn docenten en leerlingen geïnterviewd. De nieuwe aanpak pakt vooral positief uit voor de relevantie van de leerstof. Wat betreft samenhang, overladenheid en zelfwerkzaamheid zijn de bevindingen minder duidelijk. Belangrijkste conclusie van de leerlingen is dat het de docent is die de lessen maakt of breekt. Een verhelderende inkijk in een experimentele onderwijssetting.


Jaar van uitgave: 2008

Klop, T., & Boersma, K.Th. (2008). Verschillen tussen traditioneel en op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs: een vergelijkend casestudy onderzoek. Utrecht: CVBO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden