Dierenwelzijn in lesmateriaal, analyse van lesmateriaal naar het begrip dierenwelzijn


23 januari 2019

Dit onderzoeksrapport is relevant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars, leerkrachten en docenten biologie en verzorging. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een studie uitgevoerd naar het voorkomen van het beleidsthema dierenwelzijn in methoden/lespakketten voor natuur- en milieueducatie. Voor een drietal lesmaterialen is een analyse-instrument ontwikkeld waarbij de concept-contextbenadering uitgangspunt is geweest. Met deze benadering bleek het mogelijk om niet alleen leerstofinhouden vast te stellen waarin dierenwelzijn een rol speelt (kan spelen), maar ook welke aspecten van dierenwelzijn daarin aan de orde komen en de relatie met leerlingactiviteiten. De conclusie is dat om dierenwelzijn op een betekenisvolle manier op te nemen in het curriculum, zowel voor leerlingen als voor leraren op inhoud en didactiek gerichte aanvullingen moeten worden gemaakt bij het bestaande lesmateriaal. Voor verankering in het onderwijs verdient het aanbeveling om dierenwelzijn op te nemen in kerndoelen.


Jaar van uitgave: 2009

Graft, M. van, Lodeweges, J., & Volkering, C. (2009). Dierenwelzijn in lesmateriaal, analyse van lesmateriaal naar het begrip dierenwelzijn. Enschede: SLO.


toon meer