A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing


23 januari 2019
contact: Wim Spek

Deze publicatie is bestemd voor leerplanontwikkelaars en docenten. Het betreft de herziene taxonomie van Bloom, zoals ontwikkeld door de auteurs in 2001. Het tweedimensionale model richt zich op de kennisdimensie en de handelingsdimensie. Door deze te combineren kunnen verwachtingen van leerlingen goed worden omschreven in doelen en in een doorlopende leerlijn. Er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan hogere denkvaardigheden.


Jaar van uitgave: 2001

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Abridged Edition.