Website Biologie Olympiade


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

De Nationale Biologie Olympiade (NBO) is een wedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw van het middelbaar onderwijs (4e, 5e en 6e klassen). Na drie ronden waarin getoetst wordt op kennis, inzicht en vaardigheden zullen de vier winnaars van de NBO naar de Internationale Biologie Olympiade gaan om daar Nederland te vertegenwoordigen.
Daarnaast kent de Biologie Olympiade een variant voor de onderbouw (BOJ). De BOJ heeft een voorronde en een landelijke finaleronde voor leerlingen vwo en havo. Dit laatste is uniek in de olympiadewereld.
De website biedt actuele informatie, de mogelijkheid tot aanmelden en het oefenen met oude voorrondeopgaven.


Jaar van uitgave: 2013

Stichting Biologie Olympiade Nederland. (2013). Website Biologie Olympiade. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.biologieolympiade.nl/


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden