Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen; voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs


23 januari 2019

Dit overzicht van recente methoden en lespakketten is relevant voor docenten biologie en verzorging in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. Er is rekening gehouden met spreiding over de verschillende educatieve uitgevers en spreiding over de vakken biologie en verzorging, het combivak biologie-verzorging en het leergebied mens & natuur. Van de methoden zijn alle delen voor vmbo-kgt en havo/vwo voor leerjaar 1 en 2 (onderbouw vo) gescreend aan de hand van een themalijst met onderwerpen en begrippen die betrekking hebben op voeding en beweging. Bij het onderdeel beweging is gebruik gemaakt van de Handreiking Actieve Leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (SLO, december 2008). De themalijst is als bijlage in deze publicatie opgenomen.


Jaar van uitgave: 2009

Halfwerk, E., Lodeweges, J., & Volkering, C. (2009). Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen; voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer