BioLogen Denkgereedschap voor het biologieonderwijs


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

Dit boek is bestemd voor docenten biologie, lerarenopleiders, leraren in opleiding en leerplanontwikkelaars. De bundel bevat vijftig korte essays over biologiedidactiek gericht op het leren denken van leerlingen, het is omschreven als een "schatkamer voor elke biologiedocent". Het boek begint met een introductie op het denkgereedschap: vragen van leerlingen en de verschillende perspectieven van waaruit deze gesteld worden. Vervolgens een aantal meer of minder concrete suggesties om die in lessen toe te passen.Tot slot worden dertien perspectieven (van biologisch via o.a. vergelijkend, functioneel en evolutionair naar ethisch en persoonlijk) verder uitgewerkt.


Jaar van uitgave: 2006

Janssen, F. (2006). BioLogen Denkgereedschap voor het biologieonderwijs. Leiden: ICLON.