Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs.


23 januari 2019

Dit basisdocument is interessant voor leerkrachten in het primair onderwijs, materiaal- en curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders en leraren in opleiding. Hierin wordt beschreven wat wordt verstaan onder onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur & techniek op de basisschool en wat de meerwaarde ervan is. Verder is een didactische leerlijn voor groep 1 tot en met 8 uitgewerkt. Onderzoekend en ontwerpend leren zijn nauw met elkaar verweven en blijken als didactiek zeer waardevol te zijn. Bovendien bieden ze mogelijkheden voor integratie met taal- en rekenen/wiskundeonderwijs. Hoewel dit basisdocument en het lesmateriaal is gefocust op het onderwijs in natuur en techniek, kan deze aanpak ook worden toegepast bij aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs.


Jaar van uitgave: 2007

Graft, M. van, & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer