Ecent, Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek


23 januari 2019

Deze website is bedoeld voor lerarenopleiders, onderwijsdeskundigen, leerkrachten en beleidsmakers, met speciale aandacht voor de natuur- en techniekopleidingen. Het expertisesysteem op deze website is een database vol artikelen over vakdidactiek. De inhoud van deze artikelen varieert van samenvattingen van proefschriften tot besprekingen van interessante publicaties in vaktijdschriften en praktische ondersteuning met voorbeelden uit de lespraktijk. Het expertisesysteem zorgt voor de uitwisseling van verschillende soorten inhoud, zoals: opleidingsmateriaal van opleiders voor collega's; lesmateriaal van docenten en lerarenopleiders, en achtergronden als promotieonderzoeken en vakliteratuur. In elk artikel wordt aangegeven wat een leraar en/of een lerarenopleider er concreet aan heeft voor zijn of haar lespraktijk. Het expertisesysteem kan als een hulpmiddel fungeren bij het ontwerpen van curriculummateriaal voor natuur- en techniekopleidingen en biedt ondersteuning aan opleiders in het ontwikkelen van eigen arrangementen.


Jaar van uitgave: 2013

Projectgroep Ecent. (2011). Ecent, Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek. Geraadpleegd op 31 juli 2013, van http://www.ecent.nl/artikel/2363/Expertisesysteem/view.do