Tijdschrift voor Didactiek der ß-wetenschappen


23 januari 2019

Deze database is interessant voor docenten wiskunde en natuurkunde, vakdidactisch onderzoekers, lerarenopleiders en masterstudenten. Het Tijdschrift voor Didactiek der Bètawetenschappen is in 2014 voor het laatst verschenen. Via deze website zijn inhoudsopgaven, samenvattingen en artikelen beschikbaar van alle nummers.


Jaar van uitgave: 2013

Redactie TDB. (2013). Tijdschrift voor Didactiek der ß-wetenschappen. Geraadpleegd van http://www.fisme.uu.nl/tdb/