Natuur en techniek op de Pabo: Didactiekontwikkeling in fasen. Stapsgewijze beschrijvingen van didactieken voor natuur en techniek voor de lerarenopleiding primair onderwijs


23 januari 2019

Deze website is interessant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars en docenten biologie, natuurwetenschappen, nlt en maatschappijleer. Hij biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid. Meer dan driehonderd experts van verschillende instellingen dragen bij aan de inhoud. De informatie is onderverdeeld in de volgende deelonderwerpen: gezondheidstoestand, determinanten, preventie, zorg, bevolking en participatie. De volgende drie thema's worden uitgelicht: arbeid, internationaal en gezondheidsachterstanden.


Jaar van uitgave: 2006

Schilperoord, A., Jansen, P., & Graft, M. van. (Red.). (2006). Natuur en techniek op de Pabo: Didactiekontwikkeling in fasen. Stapsgewijze beschrijvingen van didactieken voor natuur en techniek voor de lerarenopleiding primair onderwijs. Enschede: SLO.