Op weg naar vernieuwing van het natuurkundeonderwijs. Een verzameling artikelen ter gelegenheid van de afronding van het projekt leerpakketontwikkeling natuurkunde


23 januari 2019

Dit boek is interessant voor leerplanontwikkelaars, beleidsmakers, docenten natuurkunde en onderwijsdeskundigen. Er wordt teruggeblikt op het Projekt Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON, 1972 t/m 1985). Inspiratiebron en soms ook model voor het PLON-project waren projecten als Harvard Physics, PSSC, Nuffield. Een grote groep leraren is hierbij betrokken geweest. Enkele belangrijke vragen die in deze publicatie aangekaart worden zijn: hoe haal je het meeste uit de samenwerking van professionele ontwikkelaars en docenten in de lespraktijk; wat kan natuurkunde motiverend maken; welke doelen streeft een natuurkundeleraar allemaal na, en welke vormen zijn daarvoor; hoe laat je vakstructuur en contexten op elkaar aansluiten; wat is de rol van toetsing; welke rol speelt de beschikbaarheid van een eigen eindexamen in zo'n project? De artikelen bevatten feitelijke documentatie, persoonlijke verslagen en rapportages van evaluaties.


Jaar van uitgave: 1986
ISBN: 90-6472-070-3

Eijkelhof, H.M.C., e.a. (Red.). (1986). Op weg naar vernieuwing van het natuurkundeonderwijs. Een verzameling artikelen ter gelegenheid van de afronding van het projekt leerpakketontwikkeling natuurkunde. 's-Gravenhage: SVO.