Examenprogramma scheikunde vwo


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Dit examenprogramma is relevant voor docenten scheikunde in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma geldt vanaf het schooljaar 2013-2014. Het examen scheikunde, vwo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2016 en als pilot-examen van 2013 tot en met 2015. Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen B1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4, 5, 6, D1, D3, E1, E2, F1, F2, F3, G1, G2, G3, in combinatie met de vaardigheden uit domein A. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.


Jaar van uitgave: 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.(2012). Examenprogramma scheikunde vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.