Trends in Beeld 2012. Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze publicatie is relevant voor Colleges van Bestuur, directies, beleidmakers en –medewerkers en onderwijskundigen. Zij biedt informatie over de kwaliteit en prestaties van het Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapstelsel ten opzichte van de internationale top 5. De publicatie is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels. Het betreft onder andere informatie over onderbouwing monitor begroting OCW; samenvatting Education at a glance 2012; presentaties onderwijsstelsel.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-90-5910-186-9

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Inspectie van Onderwijs, & Dienst Uitvoering Onderwijs. (2012). Trends in Beeld 2012. Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.