Techniekdidactiek


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Dit boek is geschreven voor techniekdocenten in de onder- en bovenbouw van het vo, mbo en hbo en voor instructeurs en opleiders in het technisch bedrijfsleven. Het beschrijft ideeën (modellen, concepten en methodieken) rondom techniekonderwijs die al worden toegepast, maar waarvoor soms een gezamenlijke taal ontbrak in Nederland. De tien hoofdstukken van het boek zijn verdeeld over drie delen: over de identiteit van techniek, over karakteristieken van het vak en over het curriculum. Daarbij houdt het boek rekening met de kennisbasis lerarenopleiding techniek en de kennisbasis didactiek technische vakken.


Jaar van uitgave: 2012

Frederik, I., & Dijk, G. van. (2012). Techniekdidactiek. Utrecht: Ecent. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://www.ecent.nl/artikel/2301/Boek% 20Techniekdidactiek/view.do