Ruimte voor ieders talent


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze publicatie is interessant voor CvB's, directie en management, beleidmakers, beleidsmedewerkers en onderwijskundigen. In haar investeringsagenda 2011-2015, streeft de VO-raad naar betere benutting van de talenten van iedere leerling door meer maatwerk aan te bieden. De raad pleit voor verruiming van de regelvrijheid voor scholen om flexibilisering in proces en organisatie aan te kunnen brengen. Deze flexibilisering maakt het mogelijk dat leerlingen met een gemiddeld hogere kwalificatiegraad toetreden tot de arbeidsmarkt, waarmee Nederland opgestuwd wordt als kennisland. De neveneffecten van de inspanningen van de VO-sector zijn een aanzienlijke besparing van kosten in andere maatschappelijke sectoren en een hogere economische groei.


Jaar van uitgave: 2010

VO-raad (2010). Ruimte voor ieders talent. Utrecht: VO-Raad.