Voorbeelden van concept-context in onderwijsmateriaal


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

Op basis van het concept-contextvenster en de analyse van een aantal schoolboeken heeft SLO ook een stappenplan ?ontwikkeld dat kan helpen bij het ontwikkelen van lesmateriaal op basis van die verschillende uitwerkingen van de concept-contextbenadering.

Ter illustratie van het concept-contextvenster is ‘ideaaltypisch’ lesmateriaal ontwikkeld en verzameld. Dat wil zeggen dat geprobeerd is lesmateriaal over een onderwerp uit de biologie, natuurkunde of scheikunde te vinden of te maken dat volledig aan de kenmerken van één van de kwadranten van het concept-contextvenster voldoet.

De voorbeelden worden vergezeld van een document waarin ze worden beschreven en gekarakteriseerd.

  • Voor biologie betreft dat het onderwerp Afweer.?
  • Voor natuurkunde gaat het over Energieomzettingen.
  • Voor scheikunde is het onderwerp Energie gekozen.

Jaar van uitgave: 2017

Schalk, H., Carelsen, F. & Kortland, K. (2017). Concept-context in lesmateriaal. https://elwier.nl/2017/01/16/concept-context-in-lesmateriaal/